Wózki jezdniowe z napędem silnikowym elektrycznym i wymianą butli gazowej

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód kierowcy maszyn określonej specjalności

CENA:

800 zł

CZAS TRWANIA KURSU: 

około tygodnia

 

EGZAMIN: 

Ukończenie szkolenia jest podstawą do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego

 


  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Wiadomość