Rusztowania budowlano- montażowe, metalowe, montaż i demontaż

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie montażysty rusztowań. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m

CENA:

1100 zł

CZAS TRWANIA KURSU: 

około tygodnia

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu montażysty rusztowań (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)

 


  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Wiadomość