Pompy do mieszanki betonowej, wszystkie, klasa III

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora pompy do mieszanki betonowej. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy przy pompie do mieszanki betonowej

CENA:

1800 zł

CZAS TRWANIA KURSU: 

około 2,5 tygodnia

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora pompy do mieszanki betonowej (świadectwa pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)

 


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość