Remontery nawierzchni, wszystkie, klasa III

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatorów remonterów do nawierzchni dróg. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy remonterach nawierzchni

CENA:

1400 zł

CZAS TRWANIA KURSU: 

Około 2,5 tygodnia

 

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik utrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora remonterów nawierzchni (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).


  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Wiadomość