Aktualności

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje Projekt pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim”, polegający na dofinansowaniu usług rozwojowych związanych z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców,
działających na terenie województwa zachodniopomorskiego – bez ograniczeń dla branży, tematyki, wartości pojedynczej usługi i miejsca jej realizacji. Projekt jest realizowany od 01.04.2017 r. do 31.03.2020 r.

DLA KOGO WSPARCIE?
Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, mających swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników, zatrudnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?
Usługi rozwojowe wybrane w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 • szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • e-learning,
 • egzamin,
 • usługa o charakterze zawodowym,
 • doradztwo
 • coaching
 • mentoring

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA?
Dla pojedynczej umowy wsparcia:

 • mikro przedsiębiorstwa – 15 000,00 zł,
 • małych przedsiębiorstw – 75 000,00 zł,
 • średnich przedsiębiorstw – 400 000,00 zł,POZIOM DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH
50% Podstawowa wartość dofinansowania
70% Usługi rozwojowe kończą się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,
Przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER.
80% Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego
Przedsiębiorstwo prowadzi  działalność na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW)
Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu
Uczestnikami usług rozwojowych są osoby w wieku 50+ lub  albo osoby o niskich kwalifikacjach

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wzięcia udziału w projekcie prosimy o kontakt z:

Marią Czerniecką

Zastępca Kierownika Projektu
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

tel. +48 91 312 92 34

NOWE UNIJNE przepisy o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian – RODO

Seminarium, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie Państwa organizacje do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 14.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Nowe przepisy prawne zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku.

 

Uczestnicy podczas seminarium dowiedzą się przede wszystkim:

– Jakie obowiązki będą w związku z RODO,

– Kategorie osób, których dane są przetwarzane,

– Zgodność przetwarzania danych z RODO,

– Bezpieczeństwo danych osobowych,

– Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych,

– Rejestr czynności przetwarzania danych,

– Współpraca z organem nadzorczym,

– Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,

– Informowanie osób, których dane zostały naruszone,

– Ocena skutków przetwarzania danych

 

Seminarium jest oparte na wiedzy praktycznej oraz na dużej interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia.

Koszt seminarium 300 zł/os.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt – 725 36 36 36, 91 578 22 03

Zapisy na szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych tzw. HDS-ów

OMNIBUS Centrum Edukacyjne Małgorzaty Starzyńskiej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obsługi tzw. HDS-ów, które rozpocznie się:

11.05.2018r. o godzinie 15:00
w Stargardzie przy ul. Składowej 1/1

egzamin odbędzie się 15.05.2018

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 725 36 36 36 

koszt szkolenia z egzaminem: 600 zł