Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje Projekt pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim”, polegający na dofinansowaniu usług rozwojowych związanych z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców,
działających na terenie województwa zachodniopomorskiego – bez ograniczeń dla branży, tematyki, wartości pojedynczej usługi i miejsca jej realizacji. Projekt jest realizowany od 01.04.2017 r. do 31.03.2020 r.

DLA KOGO WSPARCIE?
Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, mających swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników, zatrudnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?
Usługi rozwojowe wybrane w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 • szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • e-learning,
 • egzamin,
 • usługa o charakterze zawodowym,
 • doradztwo
 • coaching
 • mentoring

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA?
Dla pojedynczej umowy wsparcia:

 • mikro przedsiębiorstwa – 15 000,00 zł,
 • małych przedsiębiorstw – 75 000,00 zł,
 • średnich przedsiębiorstw – 400 000,00 zł,POZIOM DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH
50% Podstawowa wartość dofinansowania
70% Usługi rozwojowe kończą się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,
Przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER.
80% Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego
Przedsiębiorstwo prowadzi  działalność na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW)
Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu
Uczestnikami usług rozwojowych są osoby w wieku 50+ lub  albo osoby o niskich kwalifikacjach

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wzięcia udziału w projekcie prosimy o kontakt z:

Marią Czerniecką

Zastępca Kierownika Projektu
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

tel. +48 91 312 92 34