Równiarki, wszystkie, klasa I

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora równiarki. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na równiarce

CENA:

1800 zł

CZAS TRWANIA KURSU: 

około 2,5 tygodnia

 

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora równiarki (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)

 


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość