Żurawie przeładunkowe tzw. HDS-y

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora żurawi przeładunkowych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód kierowcy maszyn określonej specjalności

CENA:

600 zł

CZAS TRWANIA KURSU: 

około tygodnia

 

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie  jest podstawą do uzyskania uprawnień operatora podestów ruchomych i przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną przed Urzędem Dozoru Technicznego


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość