Przecinarki do nawierzchni drogowych o napędzie silnikowym, wszystkie, klasa III

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora przecinarki do nawierzchni dróg. Kurs składa się z części praktycznej i teoretycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy jako operator przecinarek do nawierzchni dróg

CENA:

800 zł + 50 zł badania lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU: 

około tygodnia

 

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora przecinarki do nawierzchni dróg ( świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)

 


  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Wiadomość