Pilarki mechaniczne do ścinki drzew, wszystkie, klasa III

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy pilarką mechaniczną

CENA:

800 zł + 50 zł badania lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU: 

około tygodnia

 

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora pilarki mechanicznej (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)

 


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość