Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba, która ukończyła kurs umie prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia :

  • prawidłowo ocenić sytuację
  • skutecznie wezwać pomoc
  • samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość