Opiekun osoby zależnej z językiem obcym

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami starszymi i chorymi oraz w domach prywatnych, w kraju i za granicą

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość