Sygnalista- hakowy

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe

CZAS TRWANIA KURSU: 

1 dzień 

INFORMACJE DODATKOWE:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

 


    Imię i nazwisko*

    Adres e-mail*

    Telefon

    Wiadomość