Ładowarki jednonaczyniowe, klasa III, I

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora ładowarki jednonaczyniowej. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

  • klasa III - masa całkowita do 20 ton
  • klasa I - wszystkie

W trakcie jednego cyklu szkoleniowego istnieje możliwość zrobienia uprawnień na klasa III i I

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na koparce jednonaczyniowej

CENA: 

  • klasa III - 1600 zł + 50 zł badania lekarskie
  • klasa I - 1400 zł + 50 zł badania lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU: 

  • klasa III około 2,5 tygodnia
  • klasa I około 1 tygodnia

 

EGZAMIN:

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)

 


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość