Wielozadaniowe nośniki osprzętów, bez klasy

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operator wielozadaniowego nośnika osprzętów. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów

CENA:

1600 zł

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs trwa około 2,5 tygodnia

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)

 


  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Wiadomość