Koparki jednonaczyniowe, klasa III i I

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

 • klasa III - masa całkowita maszyny do 25 ton
 • klasa I - wszystkie

W trakcie jednego cyklu szkoleniowego istnieje możliwość zrobienia uprawnień na klasę III i I

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na koparce jednonaczyniowej

CENA: 

 • klasa III - 1600 zł + 50 zł badania lekarskie
 • klasa I - 1400 zł + 50 zł badania lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU: 

 • klasa III - około 2,5 tygodnia
 • klasa I - około 1 tygodnia

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu, uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej - wszystkie typy kl. III (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)


  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Wiadomość