Koparki jednonaczyniowe, klasa III i I

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

  • klasa III - masa całkowita maszyny do 25 ton
  • klasa I - wszystkie

W trakcie jednego cyklu szkoleniowego istnieje możliwość zrobienia uprawnień na klasę III i I

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na koparce jednonaczyniowej

CENA: 

  • klasa III - 1600 zł + 50 zł badania lekarskie
  • klasa I - 1400 zł + 50 zł badania lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU: 

  • klasa III - około 2,5 tygodnia
  • klasa I - około 1 tygodnia

EGZAMIN: 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu, uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej - wszystkie typy kl. III (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych)


Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon

Wiadomość