Koparkoładowarki, wszystkie, klasa III

INFORMACJE O KURSIE


CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparkoładowarki

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy operatora koparkoładowarki

CENA: 2000 zł

CZAS TRWANIA KURSU: około 2,5 tygodnia

 

EGZAMIN:

Ukończone szkolenie stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu, kursant otrzymuje uprawnienia operatora

INFORMACJE DODATKOWE:

Kwalifikacje operatora , który uzyskał uprawnienia tej specjalności, upoważniają go również do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej, oraz koparkospycharki

 


  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Wiadomość