Kursy zawodowe

Opiekun osoby zależnej z językiem obcym

INFORMACJE O KURSIE CEL KURSU:  Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami starszymi i chorymi […]

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

INFORMACJE O KURSIE CEL KURSU:  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba, która ukończyła kurs umie prawidłowo zareagować w przypadku większości […]